Изложби

май 2006 г.

140 г. от рождението на Трифон Ц. Трифонов
Представяне на забравен български художник
България – европейска земя
Самостоятелна изложба в Галерия "Дебют"
Общуване или Копнеж по новия Едем
Дарение на проекти за маски от далечната 1965 г.