Изложби

юни 2008 г.

Всеки поглед обърнат назад, ще срещне картината на бъдещето
За реалностите и света зад тях
Над 200 произведения от 190 автори
С участието на 600 художници от 66 държави
Трогател-НО, сантиментал–НО, НО-сталгично, юбилей-НО