Изложби

юли 2008 г.

Живопис, излъчваща спокойствие и хармония
Да рисуваш прости обикновенни неща
Част от програмата "Пътуващи изложби"
В рамките на Европейската година на междукултурния диалог
Поезия, вплетена в текстилни пана
Акварели от паметната му изложба от 1965 г.
Изключително богат документален и снимков материал, предизвика големия интерес на посетителите
"Бургаска фотографска общност" представя