Изложби

януари 2019 г.

Дизайн обекти, инсталации и живопис в галерия „Арт Алея“, 7-14 януари 2019
10 януари – 10 март 2019 г., Галерия L’union de Paris – Пловдив
Изложба на Специалност „Фотография” в галерия "Дебют", 8-18 януари 2019