Изложби

декември 2013 г.

Масло, акварел, пастел, графика, малка пластика
Изложбата проследява жизнения път и постиженията на всеки един от лауреатите досега
Трета коледна изложба от програмата "Музейни сувенири"
В подкрепа на най-големия онлайн фотоархив на България
Портрети на известни представители на българската културa и обществен живот. Фотографии, създадени в периода 1992-2013 г.
Седма годишна изложба
10 години Конвенция за опазване на нематериалното културно наследство
Годишна сборна изложба - живопис, скулптура, бижутерия