Дарения

2016 г.

От 30 септември до 2 октомври знамето ще бъде изложено в НВИМ
Пловдивското издателство отбелязва своя 25-годишен юбилей
ИК "Хермес" ще дари книги на български автори на стойност 25 000 лева на читалищата в 5 български региона