Дарения

2015 г.

Библиотеката при читалище „Зора 1858“ ще получи над 20 000 тома българска и чуждестранна литература като дарение от Петко Марков
Дарените детски книги ще участват в инициативата „Пътуващи сандъчета”
Дарителска кампания на Нов български университет