По света

октомври 2007 г.

Най-голямото в света изложение на книги и мултимедиални продукти
Най-голямата галерийна експозиция в Европа през идното лято ще бъде българска
"Мисля, че липсва едно дърво от моята градина…"
Българската култура - част от общото европейско културно пространство