По света

Дни на България в Европа

Българската култура - част от общото европейско културно пространство

Дни на България в Европа


◊ СЪБИТИЕТО

Е
кипът на Фондация за развитие на регион Сливен стартира изпълнението на проекта

Дни на България в Европа - Българската култура част от общото европейско културно пространство”.
6–14 октомври 2007 г.

• Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Комуникационна стратегия на Република България за Европейския съюз – Работна програма 2007.
• Подкрепен е от:
. областния управител на Сливенска област,
. Регионална асоциация на общините ТРАКИЯ,
. Община Сливен
• Проектът се осъществява с активната подкрепа и основно участие на Читалище Зора – Сливен.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА

Изпълнението на дейностите по проекта включва и активното участие на Българския културен център – Париж (Франция), както и Българския културно-информационен център – Братислава (Словакия).

Основните цели на проекта са:
.
Утвърждаване на положителния образ на България като пълноправен член на Европейския съюз чрез представянето на културата и институциите от един конкретен регион на страната – Сливен, като член на РАО ТРАКИЯ.
.
Активно присъствие на български културни институти и формации в общоевропейския културен живот.
.
Утвърждаване на българската култура и езикова идентичност като част от общото европейско културно пространство.


◊ ПРОГРАМАТА

Проектът ще бъде реализиран в периода 6–14 октомври 2007 г. със следната програма:

6–14 октомври 2007 г. 

Четири концерта на смесен хор „Добри Чинтулов” – Сливен с диригент Методи Григоров в градовете:
. Льовен, Белгия (6 октомври);
. Антверпен, Белгия (7 октомври);
. Виена, Австрия (10 октомври);
. Търнава, Словакия (12 октомври).

8–11 октомври 2007 г.

• С подкрепата на РАО ТРАКИЯ в рамките на проекта ще бъде създаден информационен щанд, представящ региона и страната на “Дните на Европейските региони '07” (OPEN DAYS 2007 – European Week of Regions and Cites) в Брюксел, Белгия.

Представители на местните и регионални власти от Сливен и Стара Загора ще вземат участие в работни сесии организирани в 5 основни направления:

. Как да бъдат привличани инвеститори към икономически изостанали региони;
. Ролята на клъстерите в регионалното развитие;
. Публично-частните партньорства и финансовото проектиране;
. Транснационални партньорства и най-добрите практики за откриване на нови работни места и ръст на икономиката;
. Прилагане на програмите за финансиране на ЕС.

Програмата включва и срещи в организираното по време на дните “Кафе на инвеститора" - http://www.opendays2007.eu/ .

11–14 октомври 2007 г.

• Със съдействието на Българския културен център в Париж ще бъде представена изложба „Европейски издания XVI–XX век” от колекцията „Редки и ценни книги” на Библиотека „Зора” – Сливен. Пред публика ще бъдат показани единадесет особено ценни експоната, а още петдесет други ще бъдат представени под формата на виртуална изложба.

• Като част от проявите в Брюксел и Париж ще бъде представена и виртуална изложба „Долината на тракийските царе в Сливенско”, представяща последните ценни находки от античността, обогатили колекцията на Регионален исторически музей – Сливен в резултат на експедицията ТЕМП, водена от проф. д-р Китов.

Програмата в Брюксел включва още посещение на Европейски институции, в които участват български представители, евродепутати, както и офисът на първия български евро комисар – г-жа Миглена Кунева.

Проектът включва още - разпространяване на информационни материали за културата на региона и България под формата на плакати, брошури, мултимедиен диск, съдържащ виртуалната изложба „Долината на тракийските царе в Сливенско”, виртуална изложба „Европейски издания XVI–XX век” от колекцията „Редки и ценни книги” на Библиотека „Зора” – Сливен, виртуална експозиция „Християнско изкуство”, представяща експонатите на Художествена галерия „Димитър Добрович” – Сливен, мултимедийно представяне на културата и възможностите за културен и еко-туризъм в региона на Сливен.
 
За повече информация:

. Стоян Марков – ръководител на проект.
Тел. +359 44 611 107

мобилен 0889 199 119
e-mail: smarkov@sliven.bg
. Христо Георгиев – експерт информация и реклама.
тел./факс: +359 44 622 141
тел.: 0887 208 178
e-mail: hgeorgiev@sliven.net


Автор: Стоян Марков
05.10.2007 г. 08:41
Посетено: 711
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/13/news/4579-dni-na-balgariya-v-evropa