По света

януари 2007 г.

Седмица на България в Европейската комисия в Брюксел и Люксембург
Прожекции на игрални, документални и анимационни български филми в кино "Le Reflet Medicis"
По повод присъединяването на България и Румъния към ЕС
Аксиния Михайлова и Людмила Балабанова в превод на френски, английски и японски
Кадрие Джесур и Хюсеин Мевсим популяризират българската литература
Росица Пиронска и Людмила Христова на руски