По света

декември 2006 г.

Из "До Бруса и назад"
Признание за българска писателка
Представяне на българска поезия в Турция
Иван Мудов с награда от Триест, Италия