По света

Българско хайку в Европейския съюз

Аксиния Михайлова и Людмила Балабанова в превод на френски, английски и японски

Българско хайку в Европейския съюз


◊ СЪБИТИЕТО

В хайку антология на Европейския съюз са публикувани поетическите миниатюри на две български поетеси - Аксиния Михайлова и Людмила Балабанова, познати на читателите на LiterNet от рубриката "Накъсо".


◊ ИЗДАНИЕТО

Заглавието на появилата се в края на 2006 г. антология с хайку от Европейския съюз е “От едно небе до друго”. Тя е издание на Френската асоциация по хайку, реализирано с подкрепата на френско-японската фондация Сасакава.

На призива на Френската асоциация за подготвяне на това издание се отзовават 97 автори-хайджини от страни членки и кандидат-членки на ЕС с около 1100 хайку. След проведената селекция в антологията са включени 221 хайку от 66 автори, представящи 16 страни - Франция, Англия, Ирландия, Белгия, Германия, Холандия, Дания, Швеция, Испания, Малта, Словения, Хърватска, Полша, Румъния, Гърция и България.

Изданието е оформено с илюстрации от Сенадин Тюрсик, между текстовете може свободно да се диша. Всяко хайку  е разположено на отделна страница - на родния език на автора и съответно неговите френски, английски и японски версии.

Антологията е изключително интересна, защото позволява да се види как едно специфично японско явление, каквото е хайку, може да бъде възприето от други култури и да се проследи културното сближаване между Япония и ЕС, стогодишнината от началото на което бе отбелязана през 2005 г.

Честито на нашите момичета!
Нямало българско хайку ли?Автор: Илиана Илиева
17.01.2007 г. 10:37
Посетено: 671
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/13/news/3352-balgarsko-hayku-v-evropeyskiya-sayuz