Празници / фестивали

януари 2019 г.

Петнадесето юбилейно издание, 23 февруари - 3 март 2019 г.
Кинофестивалът показва най-новия му филм “Етер” и ретроспектива
Фестивалът е от 15 до 31 януари в София