Празници / фестивали

април 2007 г.

Нова българска драма. Шумен, 10-18 май 2007
Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”
ХIII-ти годишни награди за изкуствата