Празници / фестивали

XIV издание на Епископ-Константиновите дни

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

XIV издание на Епископ-Константиновите дни


◊ СЪБИТИЕТО

XIV издание на Епископ-Константиновите дни -
от 1 до 22 май 2007 г.


По традиция “Епископ-Константиновите дни” се организират ежегодно през м. май, с участието на всички структурни звена на Шуменския университет. В настоящото издание на Университетските дни са включени научни конференции, изложби, спортни прояви и др.


◊ ПОВЕЧЕ

Център на тържествата ще бъде Патронният празник на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” – 21 май, който ще бъде отбелязан на 21 май 2007 г. (понеделник) от 11.00 ч., пред сградата на Ректората. Традиционните “Епископ-Константинови четения” ще бъдат открити на 21 май 2007 г. (понеделник) от 14.00 ч. в зала 309 на Ректората.

Тазгодишното издание на “Епископ-Константиновите дни” ще бъде закрито на 22 май 2007 г. (вторник) от 17.30 ч. с Празничен концерт на студенти от специалност “Педагогика на обучението по музика”, който ще се проведе в зала “Панчо Владигеров” на Педагогическия факултет на ШУ.


◊ ПРОГРАМАТА

От 01 до 21.05.07 г.
. Турнир по футбол
10.00 ч. на 01.05.2007 г. на игрището до Ректората -
Студенти от специалност “Педагогика на обучението по физическо възпитание”

03. и 04.05.2007 г.
. Научна конференция “Човекът и войната”
9.30 ч. на 03.05.2007 г. в зала 202 на Ректората
Катедрата по история и теория на литературата, ФХН

От 08 до 11.05.07 г.
. Турнир по баскетбол
17.00 ч. на 08.05.2007 г. във Физкултурния салон на Педагогическия факултет
Студенти от специалност “Педагогика на обучението по физическо възпитание”

11.05.2007 г.
. Мултимедийно представяне на дейността и изданията на Научен център “Преславска книжовна школа” във връзка с 30-годишния юбилей на Центъра
от 11.00 ч. на 11.05.2007 г. в зала 118 на Ректората
Научен център “Преславска книжовна школа”

12.05.2007 г.
. Турнир по плуване
10.00 ч. на 12.05.2007 г. – Педагогически факултет
Студенти от специалност “Педагогика на обучението по физическо възпитание”

От 16. до18.05.2007 г.
. Турнир по волейбол
17.00 ч. на 16.05.2007 г. във Физкултурния салон на Ректората
Студенти от специалност “Педагогика на обучението по физическо възпитание”

16.05.2007 г.
. Аеробик маратон
14.00 ч. на 16.05.2007 г. във Физкултурния салон на Педагогическия факултет
Студенти от специалност “Педагогика на обучението по физическо възпитание”

17. и 18.05.2007 г.
. Научна конференция по случай 35-годишнината на Катедрата по теория и методика на физическото възпитание и спорт
13.00 ч. на 17.05.2007 г. в Педагогическия факултет
Катедрата по теория и методика на физическото възпитание и спорт

19.05.2007 г.
. Ден на отворените врати на Факултета по математика и информатика
Факултет по математика и информатика

19.05.2007 г.
. Публична лекция “Мултимедийна презентация на историята на Шуменския военнопленнически лагер – 1943–1944 г.”
10.00 ч. в зала 309 на Ректората
Факултет по математика и информатика

от 20. до 25.05.2007 г.
. Студентска изложба по повод на Патронния празник на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”
Художествена галерия “Елена Карамихайлова”
Студенти от специалност “Педагогика на обучението по изобразително изкуство”

21.05.2007 г.
. Патронен празник на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”
11.00 ч. пред сградата на Университета на Ректората
Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

21.-22.05.2007 г.
. Епископ-Константинови четения – международна научна конференция
14.00 ч. в зала 309 на Ректората
Факултет по хуманитарни науки, Археологически институт с музей – БАН, Община Шумен

22.05.2007 г.
. Празничен концерт на студенти от специалност “Педагогика на обучението по музика”
от 17.30 ч. в зала “П. Владигеров” на Педагогическия факултет
Студентите от специалност “Педагогика на обучението по музика”

Автор: Ростислава Тодорова
27.04.2007 г. 15:35
Посетено: 695
Етикети: издание
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/11/news/3883-xiv-izdanie-na-episkop-konstantinovite-dni