Празници / фестивали

май 2007 г.

Международна културна програма
Национална творческа среща на българските бардове
В рамките на ежегодния габровски Фестивал на хумора