9 декември 2016 г.

Тазгодишният фокус ще бъде съсредоточен върху темите: миграция, идентичност, граници и принадлежност
Започна десетдневното коледно турне в Кралство Белгия на малките посланици на българската култура
13-18 декември 2016, Национален дворец на културата
10 декември 2016, 19:30 ч., зала „Пеша Николова” на Център за култура и дебат „Червената къща”
Декемврийската среща от цикъла беседи "Книгата на книгите"
За книгата на Анжела Пенчева "Моят живот. Да имаш ляв палец"
Кандидатствай за програма “Заедно в час” до 20 февруари 2017
14 декември 2016 г.,18.00 ч., Нов български университет