8 март 2016 г.

Представяне на книгата „Перо и маска“
9 март 2016, 18:30 часа, СУ "Св. Климент Охридски"
Разкриване на метафоричния код на комичния роман пред русенската публика
По повод 85-годишнината от рождението на поета
Визуализирана позиция за неизбежното, невидимото и неведомото
12 март 2016, 18 ч., Зала НМА "Проф. Панчо Владигеров"
Изложбата „Отражения“ събира художнички с обща съдба