7 май 2016 г.

11 май 2016, 18.30 ч., Greenwich Book Center - София
Златното сечение – между сложността и красотата
9-15 май 2016, София - НАТФИЗ "Кр. Сарафов", Дом на културата "Искър"