6 септември 2011 г.

Пловдив, 17 септември 2011 - Нощ на музеите и галериите
Нора Ампова, Екатерина Раденкова и Калия Калъчева