6 януари 2021 г.

Новият виртуален проект на Спартак Дерменджиев
130 години от рождението на художника