6 декември 2007 г.

Откритият музей остава предизвикателство за творците
Първи концерт от цикъла "Пътят на Христовата инкарнация Рождество – Възкресение"
В рамките на Панаир на книгата - София 2007