5 януари 2007 г.

86-ти творчески сезон - януари 2007
По случай присъединяването на България към Европейския съюз
Богомил Райнов с поредно отличие