4 март 2021 г.

8 март 2021 г., 16.00 ч., Нов български университет
5 март – 14 април 2021 г., Институт за съвременно изкуство - София
4-28 март 2021, Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство