4 април 2015 г.

Първата самостоятелна изложба на известния чешки съвременен артист в България
В програмата: Духовна музика от Средновековието и Ренесанса
1-20 април 2015, Съвременно пространство, Варна