31 октомври 2016 г.

Народният театър връчва специален плакет за юбилея на голямата актриса
Част от Дните на японската култура в България
За дипломна работа, защитена през 2016 г., в която са залегнали принципи за хуманно образование и личностно развитие
1 ноември - 1 декември 2016, галерия "Минерва", София