30 март 2012 г.

Редовно заседание на Българско общество "Ф. Достоевски"
Съюзът на българските художници представя