29 април 2011 г.

01.05. и 08.05.2011, 19.30 ч., сцена на IV етаж
Първа самостоятелна изложба на художника
Поетесата Снежана Иванова на конгрес в Гърция