28 март 2018 г.

Полската плакатна школа: посоки и проекции
Дискусия в Център за култура и дебат "Червената къща"
Концерт на Кварто Квартет на 10 април. В програмата: творби от Бетовен, Малер, Шуман