28 януари 2011 г.

Иван Янков - 10 песни по текстове на Данте, Тассо, Пол Верлен, Дора Габе и др.
За есе на български или гръцки език
В навечeрието на годишнината от гибелта на Апостола
Международен проект „Проактивната младеж на Балканите”
Полски институт - София представя
*SUB from SUBSTORIES or/или СУБ от СУБСТОРИС1: АЙРОН