28 август 2012 г.

Конкурси за есе, стихотворение и рисунка, за ученици от 7 до 18 години
Безплатни посещения от 9.00 до 17.30 часа на 31 август