26 март 2020 г.

Online платформа на Театрално-музикален продуцентски център Варна
Кандидатите ще могат да подадат кандидатурите си до 30 април 2020 г.