25 ноември 2005 г.

Среща-разговор
Среща-разговор с писателя
Среща-разговор
Срещи - беседи, посветени на християнския живот
От Багряна до наши дни
Национална среща на поетите с китари
Антологичен проект на Антоанета Алипиева
Сборник с творби на млади автори