25 ноември 2005 г.

Международна научно-практическа конференция
Международна научна конференция
Интердисциплинарна научна конференция
Теоретична конференция
Трети международен колоквиум по лексикография
Десети колегиум по възрожденска литература
Състояние и проблеми на естетизацията на градското пространство