25 ноември 2005 г.

Тероризмът и отговорността на интелектуалците
Международен студентски фестивал
200-годишнината от рождението на Ханс Кристиян Андерсен
Българска асоциация по четене
Трети конкурс за есеистика
Международен младежки фестивал
В рамките на Международен младежки фестивал "Евроарт" 2005
ХIV Друмеви театрални празници