23 ноември 2008 г.

Тях червеното знаме роди ги...
Първа международна среща на преводачите, издателите и литературните агенти
Първа самостоятелна изложба