23 февруари 2007 г.

Брад Гуарино и Надин Цанов
Галерия "Сариев" представя млади автори
Театрален празник, по повод нейната 30-годишна актьорска дейност
ХVІ Международна кръгла маса на МУС за балканистични проучвания и специализации
България е поканена на международна конференция за финансиране на културата в Европа чрез публични и частни партньорства