22 май 2010 г.

Съкровената биография на нашите чувства
През прозорците на душата ни - или безметежната светлина на голата вяра, или облаците на просветеното съмнение