21 септември 2010 г.

Този път не предлагаме сериозни лекции и научни експерименти, а истински забавления!
Първият учебен ден в Българското училище в Мюнхен "Паисий Хилендарски"
Рисунките на победителите от XIX Международен конкурс за детска рисунка
Литературни акордеони - 23 септември, 19.30 ч., Backstage
Книги, статии от периодични издания, албуми, снимки и нотни издания