21 май 2008 г.

Първа самостоятелна изложба - пейзажи и автопортрети
"... отворим ли дървото, в него има градина"