21 март 2019 г.

26 март – 26 май 2019 г., Галерия L’union de Paris – Пловдив
26-28 март 2019, 18.00 ч., Литературен клуб „Перото" - НДК
Краен срок за изпращане на творбите: 31 май 2019 г.
Брой 10 от 22 март 2019 г.