21 декември 2007 г.

За автори от цялата страна от 6 до 13 г.
Осми коледен музикален фестивал
Българката - победител в интернет конкурса за ноември 2007 г.