2 септември 2013 г.

Проектът е насочен към хора със специфични потребности
Списание "Поезия" публикува стихове от Силвия Чолева, Марин Бодаков, Владислав Христов и Кристин Димитрова
Самостоятелен проект на Камен Стоянов
Абстрактни иреалности, обединени в знаковото заглавие "Живот"
Проектът Living Web ще покаже пресечната точка между технологии и изкуство, като пресъздаде основните символи на интернет в реална среда