2 ноември 2006 г.

По повод юбилейните 10 години
30 произведения на 30 художници
Идеал, въвлечен в динамиката на играещото човешко тяло
Център за източни езици и култури, СУ “Св. Кл. Охридски”
Ноември - Сезон 2006 / 2007
Ден на народните будители и на гр. Котел
Нов фотомеханичен репродуктивен способ