2 април 2020 г.

Тема на броя: Естетиката – от древността към бъдещето
Постановка на ДТ "Стоян Бъчваров" в "Споделени представления"