2 април 2018 г.

3 април 2018 г., 19:00 ч., Литературен клуб "Перото"
4 април - 2 май 2018, Галерия Synthesis