19 февруари 2021 г.

От 23 до 26 април Театър "Азарян" отваря сцената си и всичките си пространства за стихията Медея
22 февруари - 13 март 2021, Галерия "Астри"
Фестивалът ще продължи до 7 март на Neterra.TV+