18 ноември 2010 г.

Изложбата съвпада с Международния ден за ненасилие срещу жените
Съвременна българска музика
20 и 27 ноември 2010 г., 11.00 часа клуб “Чайната”
Дискусионен клуб "На тясно" представя
Съкровена българска поезия от един космополит
Том 3. от цялостно изследване върху генезиса и спецификата на българския постмодернизъм
В рамките на общия преглед на СПБ на преводаческата продукция за периода 2008-2009 г.