17 ноември 2011 г.

Първото цялостно представяне на живота и творчеството на Асен Христофоров (1919-1970)
Радослав Чичев, ЯRсен ВасилеВ, Иван Димитров, Мирослав Христов
"Възродителният" процес и изтласкването (по Фройд)