17 юли 2018 г.

Краен срок за подаване на заявки за участие – 15 октомври 2018 г.
18 юли 2018, 18 часа, Галерия "Структура"